Griar Telecom
Telecommunication Company

Բարի գալուստ Griar Telecom !

"Griar Telecom" ընկերությունը հիմնադրվել է 2008թ-ին: Ընկերությունը տրամադրում է որակյալ ծառայություններ Հայաստանի հեռահաղորդակցության շուկայում, որոնց դուք կարող եք ծանոթանալ ծառայություններ բաժնում: Ընկերության հիմնական քաղաքականությունը յուրաքանչյուր հաճախորդին անհատական մոտեցման ցուցաբերումն Է: Մեր աշխատակազմը համալրված է իրենց ոլորտում կայացած փորձառու մասնագետներով, ովքեր քաջատեղյակ լինելով շուկայի օրեցօր աճող պահանջներին՝ ապահովում են սպառողների բավարարվածության բարձր մակարդակ:

Հաշվետվություններ

2012թ., Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ
2013թ., Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ
2013թ., 1-րդ եռամսյակ, Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ
2013թ., 2-րդ եռամսյակ, Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ
2013թ., 3-րդ եռամսյակ, Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ
2013թ., 4-րդ եռամսյակ, Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ
2014թ., 1-րդ եռամսյակ, Տեղեկատվություն հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ